Tiếng Việt English Facebook Youtube Instagram Search

PHOTOSHOOT: SOUL

    • PHOTOGRAPHER: Milor Trần
    • Fashion Designer: Quỳnh Paris
    • STYLIST: Kye Nguyễn
    • MAKEUP ARTIST: Justin Vũ
    • HAIR STYLIST: Hùng Max

Mô tả chi tiết sản phẩm