Tiếng Việt English Facebook Youtube Instagram Search

Gặp gỡ diễn viên truyền hình VTV 2016

    • PHOTOGRAPHER: Tổng hợp
    • Fashion Designer: Minh Quân

Đinh Hương được mời tham gia chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình VTV 2016 (Bộ phim Khúc Hát Mặt Trời)