Tiếng Việt English Facebook Youtube Instagram Search

Đinh Hương cá tính, chững chạc và phong cách

    Stylist and Concept: Kye Nguyễn

    Photo: ThEron Thanh

    Make up: Minh Trí

    Costumes: Karen Milen

Stylist and Concept: Kye Nguyễn Photo: ThEron Thanh Make up: Minh Trí Model: Đinh Hương Custumes: Karen Milen