Tiếng Việt English Facebook Youtube Instagram Search
Đinh Hương - Cà phê sáng VTV3 (Talkshow)

Ngày phát hành: 09/01/2016

Nghệ sĩ: Đinh Hương - Hồ Trung Dũng

Sản xuất âm nhạc: .

Giám sát sản xuất: .

Hãng đĩa: Đinh Hương Production

Số lượng đĩa:

Đinh Hương - Cà phê sáng VTV3 (Talkshow)

Trò chuyện cùng MC Nguyên Khang trong Talkshow Cà phê sáng của VTV3

Đánh giá chuyên mônSản phẩm âm nhạc của Đinh Hương

Bữa trưa vui vẻ - 20/01/2016 (Talkshow)

Bữa trưa vui vẻ - 20/01/2016 (Talkshow)

https://www.youtube.com/watch?v=TaTp4E0rmwU